ASBIS Политика за поверителност

Тази политика важи за информация и лични данни, които могат да бъдат събрани на сайта www.asbis.bg ("Сайта") от фирма "АСБИС България ЕООД", регистрирана съгласно законодателството на Република България, ЕИК номер 121655056 , адрес на регистрация: бул. Искърско Шосе 7, ТЦ Европа, сгр. 3, София, телефон: + 359 2 42 84 112, интернет адрес: www.asbis.bg ("АСБИС"). Чрез регистрацията си в Сайта и / или попълване на формуляра за контакт, вие се съгласявате да приемете практиките, описани в тази Декларация за поверителност, и да предоставите на АСБИС коректна и вярна информация, такава каквато Ви засяга. АСБИС знае, че Ви интересува как се използва и споделя вашата информация и че ние оценяваме вашето доверие, затова ще го направим внимателно и разумно. АСБИС се ангажира да спазва и уважава вашите желания относно информацията, която събираме за Вас на нашия уеб сайт.

Всички разпоредби на настоящата Политика за защита на личните данни, които са забранени или неприложими по силата на българското законодателство и други приложими закони, не обезсилват или правят неприложими останалите разпоредби от тях.

Лични данни

Информацията и личните данни, които научаваме от Вас (включително, но не само: име, фамилия, титла, телефон, електронна поща, пощенски адрес, фирма, държава и т.н.) ни помагат да персонализираме и непрекъснато да подобряваме Вашето пазаруване на уебсайтa ни asbis.bg. Вашата история на транзакциите и личните данни, които ни предоставяте, се съхраняват сигурно в нашата база данни и могат да бъдат предоставени за постигането на посочените цели само на свързани лица на АСБИС или на определени трети страни, които внимателно проверяваме за надеждност и почтеност.

Целта на обработката на лични данни от АСБИС - Вашата регистрация на сайта като нов клиент, регистрация и плащане на Вашата поръчка, общуване с вас, анализ на данните на бивши, настоящи и потенциални клиенти с цел предоставяне на услуги и подобряване на тяхното качество, е да оптимизираме маркетинг комуникацията, да подобрим бизнес процедурите, рекламните, информационните и други съобщения на посочения от Вас e-mail адрес и / или телефонен номер, както и да спазим изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR) № 2016/679 от 27 април 2016 г., приет от Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, и други приложими законодателни актове. Непредоставянето на такава информация може да доведе до отмяна на поръчката ви или вероятност важна бизнес информация да не бъде изпратена на вашия имейл адрес.

Списък от процеси, касаещи лични данни, и методи за обработка: автоматизирано, ръчно и комбинирано, включително, но не само: събиране, регистрация, организация, структуриране, съхранение, адаптиране или модификация, добиване, консултиране, използване, разкриване на информация чрез прехвърляне, разпространение или друга разпоредба, координиране или комбиниране, ограничаване, заличаване или унищожаване, включително трансгранично прехвърляне на лични данни към свързаните с АСБИС лица или определени трети страни.

Всички лични данни, които ни предоставяте, са защитени. Достъпът до лични данни ще бъде ограничен само до лицата, специално упълномощени от АСБИС. АСБИС поддържа стандарти и процедури за сигурност по отношение на неоторизиран достъп до информация за клиентите, за да се предотврати непозволено отстраняване или промяна на данните. АСБИС отговаря на приетите стандарти за сигурност за всички транзакции, които могат да включват заплащане на такси чрез услуга, достъпна чрез този сайт, включително използването на криптиране и SSL услуги. Номерата на кредитни карти не се съхраняват по-дълго от необходимото за потвърждаване и завършване на транзакцията. Моля, имайте предвид, че е важно да предпазите паролата и компютъра си от неоторизиран достъп. Уверете се, че сте се отписали от системата, когато ползвате споделен компютър.

Имате право да поискате по всяко време от АСБИС: да осигури достъп до вашите лични данни, да коригирате или изтриете неверни лични данни (предмет на правни, регулаторни или други задължения на АСБИС), да поправите лични данни, да ограничите обработката им или обработката на обект, да поискате преносимост на лични данни, да подадете жалба в надзорен орган, Комисията за защита на личните данни (ако предположите, че вашите законни права и интереси са били нарушени), да се противопоставите на директен маркетинг и / или автоматизирана обработка, включително профилиране, с вашето съгласие. Също така имате правото да бъдете уведомени от АСБИС в случай на нарушаване на данните (или по-висок риск от нарушаване на данните), които засягат личните Ви интереси.

Оттеглянето на съгласието се извършва в писмена форма на адреса на АСБИС: бул. Искърско Шосе 7, ТЦ Европа, сгр. 3, София, или по електронна поща на info@asbis.bg. АСБИС се ангажира да прекрати обработката на лични данни най-късно до 15 дни след получаване на уведомлението. В такъв случай Вие разбирате и се съгласявате, че не могат да бъдат постигнати горепосочените цели за обработка на личните ви данни.

Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни от АСБИС е валидно и АСБИС съхранява вашите лични данни за целия период на съществуване на вашият акаунт на Сайта, освен ако сте оттеглили съгласието си по-рано, както е описано тук. Ако прекратим връзките си по някаква причина, можете да поискате да изтриете личните си данни. Това обаче е възможно, ако не е в противоречие с приложимото законодателство и освен ако законните интереси на АСБИС изискват такава обработка или съхранение. Ако личните ви данни не могат да бъдат изтрити, достъпът до данните Ви ще бъде ограничен доколкото е възможно.

Правила за електронна поща

Освен в случаите, отбелязани в тази Политика, АСБИС няма да продава, споделя или по друг начин разпространява вашия имейл адрес, който ни е предоставен или е събран по друг начин чрез използването на този сайт. Всеки имейл адрес, предоставен директно на АСБИС по отношение на онлайн поръчки, заявки за каталози и искания за друга информация, ще остане в собственост на АСБИС и свързаните с нея лица. Ако не искате да получавате промоционални имейли от АСБИС в бъдеще, моля, уведомете ни, като се свържете с нас по електронна поща. Ако ни предоставите пощенски и / или имейл адрес, може да получите периодични писма от нас с информация за нови продукти и услуги или предстоящи събития. Ако не желаете да получавате такива съобщения, моля свържете се с нас по електронна поща.

Бисквитки

Подобно на повечето уеб сайтове, използваме "бисквитки" - данни, предоставени на вашия браузър, които позволяват на нашия уеб сайт да ви идентифицира, когато имате достъп до него. Ако имате притеснения относно последиците от "бисквитките" върху Вашите лични данни, е важно да разберете, че "бисквитките" не могат да извлекат информация за вас, която не сте разкрили доброволно. По-голямата част от потребителите на интернет вече оценяват "бисквитките" като удобна функция за онлайн пазаруване. За повече информация, моля, вижте правилата ни за "бисквитките": http://www.asbis.com/cookies-policy.

Въпроси?

Ако имате въпроси относно някой от елементите на тази Декларация за поверителност, моля, свържете се с нас на адрес: АСБИС България, бул. Искърско Шосе 7, ТЦ Европа, сгр. 3, София, телефон: + 359 2 42 84 112.