Какво представлява MACH.2?

Изчислителна мощност, капацитет и производителност: всички те трябва да продължат да се развиват напред, за да могат технологичните иноватори да решат най-големите предизвикателства пред човечеството.

Нуждата от все по-голяма плътност на данните върху твърдите дискове оказва непрестанен натиск върху производителността. За да реши този казус, на сцената излиза технологията MACH.2

Благодарение на нея клиентите с приложения с интензивно използване на данни ще продължат да се възползват от най-високите нива на производителност на твърдите дискове - в това число IOPS, пропускателна способнот и ниска степен на латентност, като в същото време са в крак с необходимостта от управление на непрекъснато нарастващите количества данни.

 

 

MACH.2 е първата в света технология за твърди дискове с повече от един задвижващи механизми. Базира се на два независими един от друг механизъма за движение на главите, които едновременно прехвърлят данни.

MACH.2 решава проблема с необходимостта от по-висока производителност, като прави възможно наличието на паралелни потоци данни от и към твърдия диск.

Като позволява на хост компютъра в дейта центъра да изисква и получава данни от две области на устройството едновременно, MACH.2 удвоява производителността на IOPS на всеки отделен твърд диск.

С помощта на MACH.2 хиперскалируемите центрове за данни могат да постигнат увеличение на производителността, без да се налага да жертват капацитет или ТСО.

          

ПРЕДИМСТВА НА MACH.2

  Посрещнете всички изисквания на приложенията с интензивно използване на данни с най-високите нива на производителност при твърдите дискове, като управлявате по най-добрия начин растящите обеми данни.

Удвоете производителността

MACH.2 гарантира удвояване на производителността. Посредством два независими задвижващи механизъма  и потока на данните прави възможни паралелните потоци от и към хоста.

Оптимална латентност

Удвоявате скоростта на трансфер на данните спрямо дисковете с един задвижващ механизъм, подобрявайки последователната производителност.

Използвайте максимално дисковете

MACH.2 използва технологията на паралелизма, за да позволи два независими потока за двуканален достъп

   

 За повече информация можете да се свържете с нас на sales@asbis.bg