Къде да купя

АСБИС е дистрибутор на широка гама от IT продукти на своите клиенти от България. Посетете страницата с партньорите, за да намерите най-близкия IT магазин до Вас

Общи гаранционни условия

АСБИС България предоставя на своите клиенти гаранционна поддръжка съгласно сроковете и параметрите описани в придружаващата продукта гаранционна карта или с настоящите гаранционни условия. Гаранционната поддръжка се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други разпоредби в Република България.

Гаранционният срок започва да тече от датата, посочена в гаранционната карта. Подписването на гаранционната карта означава приемане на гаранционните условия. За стока, доставена по куриер, гаранционните условия се считат за приети, ако няма направени възражения в еднодневен срок.

1. Гаранционното обслужване се осъществявя само при наличието на попълнени валидни гаранционни документи.

2. Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.

3. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в пълна комплектация и в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието, ненарушени гаранционни стикери.

4. Гаранционното обслужване се осъществява само в оторизирани от Доставчика (АСБИС България или от производителя) сервизни центрове, като в протокол за констатиран дефект задължително се вписва описание на дефекта, констатирано от компетентен сервиз на клиента.

5. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от доставчика, не се признават за гаранционни или се отстраняват за сметка на клиента.

6. Гаранцията не се отнася за повреди, причинени oт пренапрежения по LAN, както и от други модули или оборудване, използвани съвместно с доставената техника.

7. Гаранцията на устройствата не се отнася до софтуер, инсталиране на драйвери и настройки. Проблеми, свързани с неправилно инсталиране, конфигуриране на софтуер, както и вируси, се отстраняват срещу заплащане по действащите тарифи на сервиза.

8. Гаранционните условия на Seagate продукти ще намерите тук.

9. Гаранцията на SSD се прекратява в зависимост от това, кое от следните събития е настъпило първо:

  • Изтичане на гаранционният срок на продукта, указан в гаранционната карта;
  • Изчерпване на живота на продукта, измерван в TBW (Terabytes Written). Този параметър е индивидуален за всеки един SSD и е указан на сайта на производителя.

АСБИС България си запазва правото да отказва гаранция, ако тя й бъде отказана от производителя по някаква причина, като ще предоставя доказателства за този отказ. 

АСБИС България не носи отговорност за съхранението на информация на Купувача, както и за нейното възстановяване, в случаите на нейната загуба, вследствие на гаранционен ремонт или замяна на изделието. Доставчикът не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи, вследствие на загуба на данни или вследствие невъзможността на Купувача да използува изделието.

Ръководства, сертификати и друга документация за продуктите могат да бъдат изтеглени от този линк. Ако не успеете да откриете търсената от Вас информация, пишете ни на sales@asbis.bg.