Къде да купя

АСБИС е дистрибутор на широка гама от IT продукти на своите клиенти от България. Посетете страницата с партньорите, за да намерите най-близкия IT магазин до Вас

Гаранционни условия

COLLECT & RETURN:  02 9631284,  02 9889170 

Препоръчително е преди да заявите PRESTIGIO продукт като дефектен, да извършите следните действия :

1. Уверете се, че сте копирали всякаква важна информация и сте премахнали поверителна, или лична информация от устройството. Нито Prestigio, нито оторизираните сервизни центрове са отговорни за щети, или загуба на всякакви програми, информация, или друг софтуер, запаметени на устройството.

2. Запишете модел, сериен номер и описание на проблема.

3. Прочетете ръководството за употреба, което е в опаковката на продукта и /или проверете за информация на http://www.prestigio.bg/support/warranty-terms.xhtml за важни съвети за това как да може да отстраните проблема.

4. Преди да оставите устройството на сервиз, моля да върнете системата до настройки по подразбиране, като се изтрият всички външни връзки, приложения и друг софтуер.

Изпращане на дефектирала техника за сервиз

Необходими документи за предявяване на гаранционна претенция: задължително оригинална попълнена гаранционна карта за продукта, оригинал или копие на фактура (касова бележка) за продукта, кратко описание на дефекта и телефон за обратна връзка.

За потребителите, закупили продукти при условия на гаранцията "48h collect and return" е задължително продукта да бъде придружаван от гаранционния стикер, указващ наличието на такава гаранция.

Необходимо е продукта да бъде добре опакован - по възможност в оригиналната опаковка, а ако липсва такава в подходящ добре уплътнен кашон, за да се избегнат евентуални повреди при транспорта.

Всички устройства от марките: Prestigio се изпращат чрез куриерска фирма Интерлогистика, телефон за заявка на куриер 0700 12 144, транспортните разходи са за сметка на фирма Асбис България.

Гаранционни условия:

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката, посочена в гаранционната карта;

2. Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни документи, и при представяне на валидни платежни документи (касова бележка, фактура). Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта;

3. Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок;

4. Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване;

5. Гаранционният срок за батериите, адаптерите, свързващите кабели и други аксесоари е 6 месеца; дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, описани в приложеното ръководство (на хартиен или друг носител);

6. Изделието се приема за гаранционен ремонт само в подходяща комплектация и в опаковка, гарантираща безопасното му транспортиране. Условие за извършване на гаранционно обслужване е отсъствието на механични и термични деформации на изделието, ненарушени гаранционни стикери;

7. Гаранционното обслужване е от тип "Collect&Return" и се осъществява само в оторизирани от Доставчика сервизни центрове. Това означава, че се покриват напълно транспортните разходи за клиента в двете посоки -до и от сервиза, при признат гаранционен проблем.Условията и начинът на транспортиране се получават на телефон 02 9631284 или 02 9889170. При констатиране на дефект, причинен от клиента и непризнаване на гаранцията - сервизът издава констативен протокол с цени за негаранционен ремонт. В този случай клиентът заплаща транспорта и диагностиката на изделието.

8. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от доставчика, се отстраняват за сметка на клиента;

9. Гаранцията не се отнася за повреди, причинени oт пренапрежения по LAN, външни електромагнитни полета, директна слънчева светлина, висока влажност и вибрации,  както и от други модули или оборудване, използвани съвместно с изделието. LCD панелите на изделията Prestigio отговарят на изискванията на ISO  13406-2 клас 2, и не се подменят гаранционно при наличие по тях на механични драскотини, петна от притискане и "фиксирани изображения", получени при работа със статично показване на един и същи екран дълго време (над 1 ден).

10. Гаранцията на устройствата не се отнася до софтуер, инсталиране на драйвери и настройки, и наличието на вируси;

11. Доставчикът не носи отговорност за съхранението на информация на Купувача, както и за нейното възстановяване, в случаите на нейната загуба, вследствие на гаранционен ремонт или замяна на изделието. Доставчикът не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи, вследствие на загуба на данни или вследствие невъзможността на Купувача да използува изделието.

12. Независимо от посочения по-горе обхват на търговската гаранция, търговечът отговаря за липсата на съответствие на стоките, предмет на продажбата с договора на продажба, съгласно Закона за защита на потребителите. 

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА УСТРОЙСТВАТА

Таблети 2 год
Електронни четци 2 год
GPS навигации 2 год
Външни дискове 2 год
USB flash памет 2 год
Монитори 2 год
DVD плейъри 2 год
Hands free 2 год
Захранване 2 год
Входящи устройства 2 год
Уеб камери 2 год
Чанти 2 год
GPR Bluetooth receiver 2 год
Ноутбуци 2 год
LCD Монитори 3 год
Плазмени монитори 1 год
Аксесоари 6 месеца

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. За правилната и безопасна употреба на закупеното от Вас изделие, моля прочетете внимателно ръководството за експлоатация, което получавате с Вашата покупка;

2. Изделието е предназначено за употреба в закрити отопляеми помещения, без агресивни примеси, при температура 20±15°С, относителна влажност 75% при 22°С;

3. Условия, преди употреба е задължителен престой от минимум 2 часа за аклиматизация на изделието;

4. Да се използуват занулени ел. контакти съобразно БДС, като при работа изделието да не е подложено на удари и вибрации;

5. Върху вентилационните отвори да не се поставят предмети, които биха затруднили нормалното охлаждане на изделието;

6. За свързване на изделието към други устройства да се ползват подходящи за целта кабели, като строго се съблюдава правилното им поставяне в съответните букси (куплунги);

7. За обновяване на системния софтуер на изделието, ползвайте само препоръчани от производителя програми и версии, като стриктно спазвате съответната процедура. Повредите вследствие на неправилно обновяване (ъпгрейд) не са обект на гаранция;

8. При възникване на проблем, преди да се обърнете към гаранционния сервиз, моля проверете следното:

  • Напрежението в контакта;
  • Правилното включване на конекторите на кабелите;
  • Настройките на изделието;
  • Наличието на вируси. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

Насоки за открити дефекти в пикселите при Prestigio устройствата: 

При резолюция 1024х768 пиксела, всеки пиксел се състои от 3 субпиксела (червен, зелен и син). Приблизително 2,4 млн. транзистори се използват едновременно. В редки случаи се появвяват дефекти при пикселите или субпикселите.

Стандартът ISO 13406-2 посочва броя на допустимите дефекти в един дисплей, преди той да бъде заменен в рамките на срока на гаранцията.

Вид 1,2 и 3 се отнасят съответно до: пиксели, които светят винаги, пиксели, които не светят и дефектни пиксели. 

LCD Pannel Class Вид 1 Вид 2 Вид 3
Клас 1 0 0 0
Клас 2 2 2 5
Клас 3 5 15 50
Клас 4 50 150 500

Всички Prestigio LCD дисплеи за монитори, телевизори, лаптопи и други електронни устройства са в съответствие с LCD Клас 2 на стандарт ISO 13406-2. 

Таблицата по-долу показва допустимият брой на неправилно функциониращи пиксели и субпиксели в зависимост от резолюцията на LCD панела: 

Резолюция Пиксели Вид1* Вид2* Вид3*
1024х768 786,432  2  2  4
1280х1024 1,310,720  3  3  7
1400х1050 1,680,000  3  3  8
1600х1200 1,920,000  4  4  10

 *Допустим брой на дефектите