Консолидиран капацитет за намаляване на  TCO

22TB дискове доставят максимална плътност на съхранение

С наближаване времето за подмяна на дисковете, е добре да прегледате доколко е оптимизирана плътността на съхранение на вашите данни и да се уверите, че инвестициите ви в бъдеще ще са икономически оправдани. Нека разгледаме няколко от основните сценарии:

 

Директна подмяна - най-лош сценарий:
Ако ъпгрейдвате стелаж, запълнен с 10TB1 дискове, директната подмяна с нови 10TB1 дискове няма да помогне на вашата система за целта на оптимизиране плътността на съхранение.

 

Увеличаване на капацитета - краткосрочно, нисък ROI
Ако планирате да увеличите капацитета с 50% до 16ТВ1, ще постигнете целта си за повече сторидж. Недостатъкът е, че системата няма да е оптимизирана за плътност и икономия на енергия.

 

Оптимизирана плътност на съхранение - намаляване на TCO в дългосрочен план 
За максимална инвестиция в сторидж системи е необходимо да вземете предвид не само базовия капацитет на диск. Подмяната на 10TB1 дискове с 22TB1 осигурява над 2 пъти повече плътност на съхранение в едно и също физическо място. По този начин намалявате разходите за пространство в стелажа с ~50% и осигурявате по-ниска мощност с до 64% в ранките на 5 години (450KWh).

 

Основни съображения за намаляване на разходите

Намалена консумация   

Работата на един диск в един стелаж спрямо работата на два диска в два различни стелажа гарантира значителни икономии на енергия в работен режим и режим на охлаждане. Само за диска имате до 64%* икономия на енергия с 450KWh* спестени за 5 години (SATA Power - 50/50 R/W @40 IOPS, at IDLE_0). 

Намаляване на мястото в стелажа 

Всеки стелаж има цена на придобиване, настройка и работа. Удвояването на плътността ви позволява или да намалите изискванията към стелажа или да удвоите ефективно капацитета в рамките на същите ранотни разходи. До 55% по-малко места за дискове редуцира с до 50% мястото в стелажа.

 

Имате нужда от повече информация?

Свържете се с вашия акаунт мениджър и нашия технически екип, за да обсъдите кое решение е най-доброто за вас.

1.1GB=1,000,000,000 байта и 1TB=1,000,000,000,000 байта. Действителният капацитет за потребителя може да бъде и по-малък, в зависимост от операционната среда.
2.Лимитиран гаранционен период или Максимална издръжливост (TBW), което настъпи първо. Виж support.wdc.com/warranty за специфичните за региона гаранционни условия.


Western Digital, the Western Digital design, Western Digital logo and Ultrastar are registered trademarks or trademarks of Western Digital Corporation or its affiliates in the U.S. and/or other countries. All other marks are the property of their respective owners. Product specifications subject to change without notice. Pictures shown may vary from actual products.© 2023 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved. 
Western Digital UK Limited - 3rd floor - Connaught House - 255 High Street - Guildford - Surrey - GU1 3BS - United Kingdom - Company seat: Guildford -Privacy Statement - Unsubscribe.